Prosjekter

For oss er et prosjekt når vår kunde skal frakte ekstra store kolli eller mange enheter/moduler som varer i en kort eller lengre periode. Vi bistår kunden med å både finne og evaluere en egnet kjørerute. Foretar oppmålinger og finner gode løsninger for sikker transport. I vår evalueringsrapport fremkommer all relevant informasjon for den faktiske situasjon og hva som må utføres før transporten/e gjennomføres. Vi oppretter kontakt med ansvarlige entreprenører/SVV og avtaler hvilke tiltak de må utføre før transporten/e kan gjennomføres.

Flere av våre kunder som skal påbegynne planlegging av større fremtidige prosjekter involverer oss på et tidlig stadium. Det være seg for prosjektets størrelse, transporten(es) størrelse, prosjektets varighet, og ikke minst, distansen transporten(e) skal foregå. At vi kan bidra med innspill for en trygg og sikker fremføring av transportene synes vi er hyggelig.


Route Survey


Et av de større prosjektene vi deltok i er den nye broen som går over Ring 3 ved Ullevålstadion. I det prosjektet ble vi involvert året før transportene skulle gjennomføres. På de første møtene ble vi opplyst om størrelsen på broelementene de ønsket å få levert på adressen. De største breddene var på over 7 meter. Da var det å finne ut hvilke transporter/elementer som måtte kjøre de aktuelle kjørerutene vi hadde funnet og målt. Når transportdato nærmet seg måtte vi koordinere transportene i forhold til diverse veiarbeid som foregikk på kjørerutene vi hadde valgt og dispensasjonene tilsa. Vi var tidlig ute og kommuniserte med VTS og entreprenørene som skulle utføre veiarbeid på deler av strekningen de nettene transporten skulle utføres. Både VTS (Veitrafikksentralen), entreprenørene og utrykningsetatene fikk oversendt en kjøreplan, slik at de visste til enhver tid hvor vi var og at utrykningsetatene kunne kontakte oss hvis det kom et utrykningskjøretøy i vår retning og vi kunne gi plass til dem i god tid før de kom. Det var også en del tunnelarbeid som pågikk under noen av transportene, men alt fungerte helt smertefritt. Den velvilligheten vi opplevde med VTS og entreprenørene og deres bidrag for at transportene skulle komme frem på enklest og sikreste måte bidro også til at transportene ble til mindre sjenanse/problemer for dem som jobber på/ved veg/tunnel når vi kom kjørende.

Vi hadde ingen problemer med noen aktører og hovedgrunnen var et solid stykke forarbeid...

Vi hadde ingen problemer med noen aktører og hovedgrunnen var et solid stykke forarbeid og at vi hadde hatt god kommunikasjon med alle berørte parter i god tid FØR kjøreplanen ble endelig spikret. Når gjennomføringsplanen var ferdig ble den så distribuert til alle kontaktpersoner i de forskjellige etater/selskaper.

Da fikk de full oversikt på hvor transportene befant seg til enhver tid de respektive nettene transportene foregikk og var klare til å slippe oss gjennom veiarbeidsområder når vi kom til stedet ved at vi viste de forskjellige aktørene stor respekt for deres arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver opplevde vi å få tilsvarende respekt tilbake. Vi fikk oppleve et så stort engasjement fra de forskjellige aktørene om at de virkelig ønsket å bistå for at transportene skulle komme frem uten problemer og forsinkelser. Alt fungerte 100% fra alle hold.

Fremtidig prosjekt?

Skal du/ditt selskap planlegge et eller flere store prosjekter, som innebærer store transporter og/eller et stort antall transporter så ikke nøl med å ta kontakt. Prosjekt 2021/22 transport@raskt-levert.no

Nedenfor viser vi et lite utdrag av tidligere oppmålinger


Ålesund til Verma

Mål: 30 x 4,60 x 4,00

Eda til Disenå

Mål: 27 x 5,87 x 4,00

Ørje til Sarpsborg

Mål: 20 x 4,60 x 4,95

Langesund til Vestby

Mål: 25 x 3,0 x 4,70

Drammen havn til Tranby

Mål: 21 x 4,64 x 6,47

Oslo til Sokna

Mål: 23,5 x 4,70 x 4,45

Svinesund til Skiptvedt

Mål: 22,50 x 3,90 x 4,80

Vaudalen til Tolga Kraftverk

Mål: 16,50 x 5,10 x 4,00

Eda til Kongsvinger

Mål: 48 x 3,70 x 4,50

Flatholmen, Ålesund til Digernes

Mål: 38 x 4,20 4,20

Svinesund til Lillestrøm

Mål: 41,50 x 2,55 x 4,00

Svinesund til Furnes

Mål: 35,50 x 4,25 x 4,40