Varetransport

Mange av oss i Raskt-Levert AS har utført varetransport/ekspressoppdrag siden 1991, både innenlands og til/fra Europa. Vi leverer alltid varene til avtalt tid og har stort fokus på sikker transport. Sikkerheten til våre kolleger, varene vi frakter og våre medtrafikanter har alltid den høyeste prioritet.

Tjeneste Beskrivelse
Budbil Med våre budbiler frakter vi dokumenter, laboratorieprøver og øvrig gods med volum inntil 1 europall og maks 500kg. Oppdrag utføres til/fra hele Norge og ved vår Express Europa tjeneste.
Varebil: (Stor) Varebiler som laster 3-4 europaller. (Nyttelast 600-1000kg) Dette er varebiler som er bygget med ekstra komfortsone for sjåfør som gjør det forsvarlig å utføre oppdrag som varer over flere dager. En sjåfør som er på lengere oppdrag og må ta sin hvil liggende over 3 seter, blir ingen uthvilt sjåfør. Derfor er vi glade for alle våre kunder som deler vårt fokus på sikkerhet for gods og sjåfør.
Varebil m/henger Inntil 9 europaller / 2.900 kg. Når vi sender en stor varebil med henger på oppdrag er det KUN varebil med skriver og en sjåfør med løyve vi sender på disse oppdragene. Vi følger de lover og regler som er gjeldende for transporter med tillat total vogntogvekt på over 3.500 kg.
Distribusjon: (Varebil-skapbil) 8 paller /650kg. Vi utfører distribusjon med egne varebiler. Tjenesten kan vi tilby til faste dager i uken/mnd. eller sporadiske.
Farlig gods Vi frakter ADR /Radioaktivt gods.
Ekspress levering Budbil ekspress og varebil ekspress blir forsendelsen alltid kjørt direkte til mottager uten omlasting og unødvendige stopp. Vi leverer alltid til avtalt tid! Vi holder våre kunders avtaler!
VIP VIP Budbil / VIP Varebil ekspress en tjeneste for Næringslivet og Offentlige etater med transportbehov hvor det kreves full diskresjon.
For tilbud eller spørsmål, ta kontakt.


Kontoret


Kunden får anledning til direkte kontakt med sjåfør når vi er på følgende oppdrag: Budbil, Varebil, Ekspress, Express Europa, Distribusjon, ADR/Radioaktivt. På våre VIP budbil/ VIP varebil oppdrag har vi egne rutiner.