Oss på kontoret

Jan Roger Karlsen

Jan Roger Karlsen

Daglig leder / prosjektansvarlig / opplæring og sjåfør
Petter Gjerdrum

Petter Gjerdrum

Kjøreleder / befrakter / sertifiseringer
Tine Holm

Tine Holm

Faktura/arkiv/ dok.controller

Vi har spesialisert oss innen følgebiltjeneste med ledsagelse av spesialtransporter

Vi i Raskt-Levert AS har mange års erfaring fra transportbransjen. Flere av våre kolleger startet i transportbransjen allerede i siste halvdel av 80 tallet. Vi har spesialisert oss innen følgebiltjeneste med ledsagelse av spesialtransporter. Og flere av oss i Raskt-Levert AS har utført følgebiltjeneste siden 1994. Raskt-Levert AS er muligens det eneste følgebilselskapet i Norge med en omfattende opplæringsplan for følgebiltjeneste. Daglig leder har siden midten av 90 tallet gjennomført følgebilkurs for drøye 700 personer. Følgebilkursene ble opprinnelig etablert som en omfattende internopplæring som alle måtte gjennomføre før de fikk kjøre følgebil for spesialtransporter. Kursene ble avholdt for at kolleger skulle få mest mulig kunnskap om hva dette dreier seg om, og hvem som har hvilke roller/oppgaver og ansvarsområder, og ikke minst hva ønsker en spesialtransportsjåfør i bistand av en følgebilsjåfør. I tillegg bidrar kursene til å skape mer trafikkforståelse. Kurset bidrar også til at involverte parter på et spesialtransportoppdrag får mer kunnskap og forståelse for hverandres oppgaver. Alt handler om at godt samarbeid med gjensidig forståelse og respekt for hverandres oppgaver som bidrar til sikker transport!

Etter noen år med interne følgebilkurs begynte det å bli kjent i bransjen at vi avholdt følgebilkurs. Det viste seg at svært mange andre utenfor vårt selskap ønsket å delta på kurs hos oss.

Vi har også avholdt egne skreddersydde følgebilkurs for Forsvaret, Politiet og Statens vegvesen.

Etter hvert åpnet vi for at også andre følgebilselskaper fikk delta på følgebilkursene. Det har også vært sjåfører på spesialtransporter som har deltatt. Vi har også avholdt egne skreddersydde følgebilkurs for Forsvaret, Politiet og Statens vegvesen. At vi har latt konkurrerende følgebilselskaper delta på våre kurs har enkelte undret seg over da vi lærer opp konkurrenter. Men med daglig leders bakgrunn fra ambulansetjenesten og sitt fokus på trafikksikkerhet har det føltes viktig og riktig og kunne videreformidle mye av det man lærer om trafikkforståelse / lese trafikkbildet / bedre på konsekvensanalyse slik en sjåfører på utrykningskjøretøy lærer. Her skal vi raskt understreke at en følgebilsjåfør ALDRI kjører utrykning! Men det er likevel bra for hver enkelt kursdeltager å tilegne seg mye av den samme kunnskapen for å bli en tryggere og bedre følgebilsjåfør. Jo bedre trafikforståelse og mer bevisst man blir på egne handlinger i trafikken jo bedre og tryggere jobb vil bli utført. Jo mer kunnskap man får, jo bedre valg/avgjørelser tar man fordi forutsetningen for en bedre konsekvensanalyse FØR man foretar en handling i trafikken blir langt bedre. Vi skal bidra til at spesialtransporten og vi kommer trygt frem.

Vi har gjennom alle disse årene opparbeidet oss mye kunnskap/ erfaring men vi er både ydmyke og glade for at det fortsatt er mye mere å lære i denne fantastiske bransjen/ tjenesten. Så lenge man har fokus på sikkerhet og har en holdning for at man virkelig ønsker å lære mer så er mulighetene mange.

Budbil / ekspresstjenester

Vi har også spesialisert oss på ekspressfrakt med våre varebiler siden dette også er en tjeneste flere av oss har utført siden begynnelsen av 90-tallet. Vi ønsker å være tydelige på at vi på våre ekspressoppdrag IKKE skal kjøre fort og uforsvarlig, men trygt og direkte til mottager. Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende fartsgrenser og trafikkbildet og videre etter Veitrafikklovens paragraf 3. Vi kjører heller ikke døgnet rundt med en og samme sjåfør uten å sove. Når det haster veldig og få varene raskt frem og avstanden er lang, anbefaler vi kunden at vi er 2 sjåfører på bilen. Det koster selvfølgelig noe mer, men varene kommer trygt frem på en rask måte og til avtalt tid uten at det går utover liv og helse. En god planlegging/dialog mellom oss og våre kunder gjør at vi sammen avtaler den beste løsningen. Når et hasteoppdrag skal langt nordover eller langt syd i Europa og med kort leveringstid da bør det være to sjåfører på oppdraget. Er leveringsfristen på et hasteoppdrag slik at vi kan utføre dette med en sjåfør på en forsvarlig og trafikksikker måte da blir det selvfølgelig kun en sjåfør på oppdraget. Men det avtales på forhånd om det blir en eller to sjåfører på oppdraget. Vi leverer ALLTID til rett tid og ALLTID uten skader på gods. Velg en transportør som har fokus på sikkerhet, miljø og kvalitet.

Vi har egne biler/sjåfører som opererer ut fra Østlandsområdet og på Vestlandet. Utover egne biler har vi et godt etablert nettverk med dyktige samarbeidspartnere på Sørlandet, Mørekysten, Trøndelag, Norland, Troms og Finnmark. I tillegg har vi dyktige samarbeidspartnere i Sverige og Danmark. Gjennom vårt store nettverk av solide samarbeidspartnere / aktører i bransjen kan vi bistå med følgebil, ekspresstjenester samt søke dispensasjoner og øvrige tillatelser og fremskaffe lokale følgebiler de fleste steder i hele Europa. Vi og våre samarbeidspartnere jobber langsiktig og har stort fokus på sikkerhet og kvalitet. Vi er også blitt kjent med at våre nye kunder gjør som våre eksisterende kunder. De velger oss som samarbeidspartner fordi vi har mye kunnskap innenfor vårt virke, stort fokus på kvalitet og sikkerhet og at vi jobber og tenker langsiktig. De ønsker å bygge et kvalitativt samarbeidsforhold for fremtiden.

Raskt-Levert AS er både Miljøfyrtårn og Fair Transport sertifisert selskap! Din trygghet og bra for miljøet!