Følgebiltjenester

Raskt-Levert AS har spesialisert seg på ledsagelse av spesialtransporter i Norge og Sverige. Vi har utført følgebiltjeneste siden 1994 og har dermed opparbeidet oss mye kompetanse / erfaring på området.

En følgebil / Varningsbil fra Raskt-Levert AS har alt av varselutstyr og sikkerhetsutstyr som er lovpålagte i/på en følgebil / Varningsbil for å ledsage bred last, lang last, tung last og høy last. I tillegg har våre følgebiler/varningsbiler også annet utstyr som er med på å øke sikkerheten før/under/etter et oppdrag. Alle sjåførene i Raskt-Levert AS som ledsager spesialtransporter har gjennomført vårt omfattende følgebilkurs og må hospitere på forskjellige oppdrag før de får utføre følgebiloppdrag på egenhånd. Dette er med på å øke sikkerheten for følgebil og spesialtransport, samt øvrige trafikanter. Alle våre følgebilsjåfører må gjennomføre vårt oppfriskningskurs hvert 5 år. Neste oppfriskningskurs blir januar/februar 2021.

Vi er med på oppdragene for å bidra til en sikker gjennomføring av transporten og trygghet for sjåføren.


Følgebil


Mange av våre følgebilsjåfører har mange års erfaring fra transportbransjen, og noen av våre kolleger har bakgrunn fra annen servicenæring hvor trafikk og trafikkforståelse har vært en viktig del av deres virke. Fellesnevneren for våre dyktige kolleger er at de nå har mange års erfaring med ledsagelse av alle typer spesialtransporter og er opptatt å levere den tryggheten en spesialtransportsjåfør forventer / bør kunne forvente av en dyktig og våken følgebilsjåfør. Vi er med på oppdragene for å bidra til en sikker gjennomføring av transporten og trygghet for sjåføren. Alle våre kolleger har stort fokus på trafikksikkerhet for oss, våre kunder og øvrige trafikanter. Jo bedre jobb vi leverer desto bedre blir arbeidsdagen til sjåføren på spesialtransporten. Vi mener også at våre kunder får lavere driftskostnader når transporten får en jevn kjøring istedenfor mange unødvendige oppbremsinger (pga. situasjoner som kunne vært unngått) og oppstarter. Velg en følgebilsjåfør som er stolt av sitt yrke og har fokus på kvalitet, helse, miljø og sikkerhet.